Verktyg för att skriva matematik digitalt

4f tillhandahåller en kraftfull samling verktyg för digital matematikundervisning. Rich-text redigeraren använder traditionella matematiska beteckningar för formler, så matematisk text kan skrivas och redigeras på ett enkelt sätt. Man kan lägga till en mängd olika matematikelement, som funktionsgrafer, geometriska figurer, formler, beräkningar i traditionellt format eller som strukturerade härledningar, teckenscheman och allmänna matematiska tabeller. Matematikeditorn har en plugin för automatisk kontroll av härledningen.

normaldist

Textelement med matematiska formler

Textelementet i eMath gör att man kan skriva vanliga (wysiwyg) matematiska formler i den rich text-redigeraren. Formlerna är skrivna med LaTeX-kommandon och blir synliga direkt när de skrivs.

Ekvationslösning

Man kan lägga till en beräkning som ett separat matematikelement till en sida. Beräkningen har den traditionella layouten, med en formel till vänster, en relationssymbol (vanligtvis likhet) och en formel till höger på på varandra följande rader, alla uppradade så att relationssymbolerna ligger i linje med varandra. Den högra kolumnen innehåller en motivering för steget. Det här elementen kan även användas för ekvationslösning.

editor

Matematikeditorn

Matematikeditorn är väldigt användbar för att skapa både enkla och mera komplicerade matematiska argument, som beräkningar, härledningar, bevis och så vidare. Matematiska resonemang presenteras i en logiskt strukturerad och lättläst form. Verktyget hjälper dig att strukturera härledningen genom att tydligt identifiera uppgiften som skall lösas, samt vilka antaganden, observationer och definitioner som behövs, så att du kan koncentrera dig på att bygga upp det matematiska argumentet. Verktyget ger dig fullständig frihet då du bygger upp en härledning. Du kan lägga till, ändra eller ta bort steg var som helst i härledningen med bevarad syntax. Den automatiska checkern kan användas för att kontrollera att en strukturerad härledning är korrekt.

Geometrielementet

Du kan rita geometriska figurer med geometriverktyget. Det här gör det möjligt att visa de geometriska konstruktioner som används i dina argument. De geometriska konstruktionerna är rörliga, i den meningen att du kan flytta omkring utvalda punkter på duken, för att ändra de geometriska figurernas form. Det här är användbart, till exempel för att visa hur vissa egenskaper inte beror av vilka specifika former figurerna har.

geoeditor

grapheditor

Grafelementet

Du kan lägga till grafer till funktioner till en sida genom att helt enkelt skriva uttrycken för funktionens värden i grafverktyget. Du kan lägga till punkter, linjer och cirklar i graferna för att påvisa viktiga egenskaper hos graferna. Man kan lägga in hur många grafer som helst i samma figur.

Teckenschemaelementet

Teckenscheman hjälper dig att lösa olikheter och är väldigt användbara för att analysera funktioners egenskaper.

signcharttool

tableeditor

Tabellementet

Tabeller med matematiskt innehåll är väldigt användbara för olika typer av matematiska problem. Du kan skapa dem med hjälp av tabellverktyget. Du kan också generera olika typer av diagram direkt från en tabell.