Työkalut matematiikan opiskeluun

Vihkosivulle voidaan luoda erilaisia matemaattisia elementtejä. Tekstieditori mahdollistaa matematiikan kirjoittamisen normaalin tekstin yhteydessä yksinkertaisella ja vaivattomalla tavalla. Vihkon sivulle voi lisätä erilaisia matemaattisia sisältöelementtejä kuten funktion kuvaajia, geometrisia kuvioita, kaavoja, merkkikaavioita, laskutoimituksia perinteisessä tai rakenteisten päättelyketjujen muodossa, tai yleisiä matemaattisia taulukoita. Ratkaisut, joissa on käytetty rakenteisia päättelyketjuja, on mahdollista tarkistaa automaattisella tarkistimella.

normaldist

Matemaattiset kaavat tekstin joukossa

Tekstinkäsittelytyökalulla voi kirjoittaa matemaattisia kaavoja muotoillun tekstin joukkoon. Kaavojen symbolit valitaan matematiikkapaneelista tai kirjoitetaan LaTeX-komennoilla, ja ne esitetään matematiikan stanadardi kaavanotaatiolla. Kaavoja on myös helppo editoida tässä standardimuodossa.

Yhtälön ratkaiseminen

Työkalujen joukosta löytyy oma työkalu yhtälön ratkaisemiselle. Yhtälötyökalussa on perinteinen asetelma: vasen lauseke, yhtäläisyysmerkki, oikea lauseke. Lisäksi jokaiselle askeleelle on varattu oma sarake, johon voi kirjoittaa perustelun kullekin yhtälön askeleelle.

 

editor

Matematiikkaeditori

Matematiikkaeditori on hyvin käyttökelpoinen sekä yksinkertaisille että monimutkaisille matemaattisille päättelyille kuten laskuille, johtamisille ja todistuksille. Sen avulla matemaattiset ratkaisut saadaan loogisesti rakennettuun ja helposti luettavaan muotoon. Editori auttaa rakenteen muotoilussa, jolloin voit keskittyä matemaattiseen perusteluun. Editori antaa täyden vapauden rakentaa päättelyketju, lisätä, poistaa ja muokata päättelyketjun askeleita missä kohdassa tahansa. Silloinkin editori säilyttää päättelyketjun yleisten sääntöjen mukaisen muodon. Rakenteisen päättelyketjun oikeellisuuden tarkistamiseen voidaan käyttää automaattista tarkistinta.

Geometriatyökalu

Geometriatyökalulla voi piirtää geometrisia kuvioita. Sen avulla voi liittää geometrisia konstruktioita matemaattiseen päättelyyn. Konstruktioissa voi olla liikuteltavia pisteitä, joita liikuttamalla geometrisen kuvion muoto muuttuu. Tämän avulla voi nähdä esimerkiksi päättelyn yleistettävyyden.

geoeditor

grapheditor

Funtkiotyökalu

Funktiotyökalulla voi piirtää funktioiden kuvaajia yksinkertaisesti kirjoittamalla funktion lausekkeen. Kuvaajaan voi lisätä pisteitä, ympyröitä, janoja ja suoria, kun kuvaajan tärkeitä ominaisuuksia halutaan painottaa. Samaan kuvaan voi piirtää niin monta kuvaajaa kuin haluaa.

Merkkikaaviotyökalu

Merkkikaaviotyökalu auttaa ratkaisemaan epäyhtälöitä. Sillä voi myös tutkia funktioiden ominaisuuksia.

signcharttool

tableeditor

Taulukkotyökalu

Matemaattisia kaavoja sisältävät taulukot ovat hyödyllisiä erilaisia matemaattisia ongelmia ratkaistaessa. Taulukoita voi luoda taulukkotyökalulla. Taulukoista voi muodostaa suoraan myös erilaisia diagrammeja.