Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 14.3.2017
1 Rekisterinpitäjä Nimi: Four Ferries Oy, Y-tunnus 234 3222-8
Osoite: Kaskenkatu 4 B 6, 20700 TURKU
Muut yhteystiedot: ralph.back(a)fourferries.fi
2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Nimi: Barbro Back
Osoite: Kaskenkatu 4 B 6, 20700 TURKU
Muut yhteystiedot: info(a)fourferries.fi
3 Rekisterin nimi Four Ferries Oy:n käyttäjärekisteri
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja voidaan käsitellä mm. seuraavia tarkoituksia varten: Käyttäjä- ja palvelusuhteen hoitaminen, palvelun toteuttaminen, käyttötapahtumien varmentaminen, palvelun kehittäminen ja analysointi sekä tilastointi.
5 Rekisterin tietosisältö Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Nimi, sähköpostiosoite, käyttösuhdetta koskevat tiedot kuten oppilaitos, aloitusvuosi, asema, tiedot käytössä olevista/tilatuista tuotteista ja palveluista sekä laskutus- ja maksutiedot, rekisteröitymistiedot kuten käyttäjätunnus ja salasana sekä palvelun käyttöön liittyvät tiedot.
6 Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin tiedot saadaan käyttäjiltä rekisteröinnin yhteydessä tai palvelun käytön yhteydessä.
7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset Ei säännönmukaisia luovutuksia.
8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Ei siirtoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9 Rekisterin suojauksen periaatteet A Manuaalinen aineisto: Mahdolliset tulostukset lukitussa kaapissa.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot: Tietoja säilytetään luottamuksellisina. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Henkilötietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän ja teknisen ylläpidon palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tiedot on suojattu salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla.
10 Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat käyttäjärekisterin tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostilla yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä varmistaa käyttäjän henkilöllisyyden ennen tietojen luovuttamista.
11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista Sähköpostilla pyyntö yhteyshenkilölle.
12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet