Four Ferries Oy:n tietosuojaseloste

 1.Rekisterinpitäjä

Nimi: Four Ferries Ltd, Y tunnus 2343222-8
Address: Kaskenkatu 4 B 6, 20700 Turku, Finland
Muut yhteystiedot: ida.ronnlund(at)fourferries.fi

 

2.Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Petri Salmela
Osoite: Kaskenkatu 4 B 6, 20700 TURKU
Muut yhteystiedot: info(at)fourferries.fi

 

3.Rekisterin nimi

Four Ferries Oy:n käyttäjärekisteri

 

4.Rekisterin käyttötarkoitus ja tietosisältö

Keräämme henkilötietoja käyttäjä- ja palvelusuhteen hoitamiseen, palvelun toteuttamiseen, käyttötapahtumien varmentamiseen, palvelun kehittämiseen, käyttöoikeuksien hallintaan, vahingollisen tiedon eliminointiin, pääasiallisesti teknisten lokitietojen avulla sekä analysointiin että markkinointiin ja tilastointiin.

Kun käyttäjä hyväksyy käyttöehdot (EULAN) hän myös hyväksyy, että hänestä kerätään tietoja Four Ferriesin käyttäjärekisteriin. Käyttäjätunnukset ovat aina henkilökohtaiset. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, käyttösuhdetta koskevat tiedot kuten oppilaitos, aloitusvuosi, opetuskieli, asema, tiedot käytössä olevista/tilatuista tuotteista ja palveluista sekä laskutus- ja maksutiedot, rekisteröitymistiedot kuten käyttäjätunnus ja salasana sekä palvelun käyttöön liittyvät tiedot. Keräämämme tietoa käytetään ainoastaan käyttöehdoissa mainittuihin tarkoituksiin.

 

5.Säännönmukaiset tiedonlähteet

Saamme rekisterin tiedot käyttäjiltä rekisteröinnin yhteydessä tai palvelun käytön yhteydessä.

 

6.Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja tekniset ratkaisut sitä vaativat ( Paytrail ja PayPal). Emme tee säännönmukaisia luovutuksia.

 

7.Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme tee siirtoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8.Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä, jotta voimme parantaa tehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Käytämme evästetä (Google Analytics) asiakkaidemme tarpeiden tunnistamiseen sekä markkinointi- että tilastointitarkoituksiin. Käytämme evästeitä myös vahingollisen tiedon eliminointiin.

 

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Säilytämme mahdolliset tulostukset lukitussa kaapissa.
B. Digitaalisesti käsiteltävät tiedot: Säilytämme tietoja luottamuksellisina. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Salasanat tallennetaan palvelimella ei-selväkielisinä. Salasanojen tulee olla riittävän vahvoja (vähintään 10 merkkiä pitkiä, ja pääkäyttäjällä vähintään 15 merkkiä).

Henkilötietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän ja teknisen ylläpidon palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Nämä henkilöt saavat käyttää pääkäyttäjän oikeuksia ainoastaan niissä tilanteissa, jossa käyttäjän tulee toteuttaa ylläpitotehtäviä, vianselvityksiä tai asiakkaan omia tietoja koskevissa asioiden hoitamisessa. Tiedot on suojattu salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Tiedot siirretään suojatun HTTPS-yhteyden ylitse.

Käytämme ja ylläpidämme palomuuria sekä vastaavaa tietoliikenteen suojausratkaisua kaikissa sellaisissa laitteissa, jotka voidaan kytkeä suoraan julkiseen verkkoon.

 

10.Tarkastus ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat käyttäjärekisterin tiedot, miten tieto on kategorisoitu, kenelle tiedot jaetaan ja miten häntä koskeva tiedot on saatu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostilla yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä varmistaa käyttäjän henkilöllisyyden ennen tietojen luovuttamista.

 

11.Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää että hänestä kerätty virheellinen tieto korjataan tai että hänestä kerätty tieto poistetaan kokonaan. Tiedon korjaamista ja poistamista voidaan pyytää sähköpostilla yhteyshenkilölle.

 

12.Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat

Tietomurron sattuessa, Four Ferries, rekisterinpitäjän ominaisuudessa, on velvollinen tiedottamaan asiasta valvovaa viranomaista ilman tarpeetonta viivettä, eli 72 tunnin sisällä. Suomessa valvova viranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto (https://tietosuoja.fi/).

 

Tietosuojaseloste päivitetty 9.7.2020