Pedagogiikka

LYHYT JOHDATUS

Rakenteisiin päättelyketjuihin

Rakenteiset päättelyketjut ovat tapa, jolla voidaan esittää matemaattisia perusteluja tarkassa ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Rakenteiset päättelyketjut helpottavat oppilaiden kykyä seurata ja ymmärtää kun opettaja esittää matemaattisen perustelun. Se antaa oppilaille valmiin pohjan rakentaa heidän omat ratkaisunsa matemaattisiin ongelmiin. Yhtenäinen esitysformaatti tekee helpoksi tarkistaa ja havaita virheitä oppilaiden ratkaisuissa. Rakenteisen päättelyketjun pystyy myös analysoimaan tietokoneella, jotta nähdään, että päättelyketju on perusteltu ja jokainen sen askel on matemaattisesti oikein.

Formaattia voidaan käyttää monenlaisiin matemaattisiin argumentteihin kuten: laskelmiin, yhtälöiden ratkaisemiseen, ilmaisujen yksinkertaistamiseen, lausekkeiden todistamiseen, geometrisiin rakenteisiin ja niin edelleen. Rakenteisia päättelyketjuja voidaan käyttää minkä vain tasoisessa matematiikassa algebraa edeltävästä tasosta yliopistotasolle asti ja tutkimuksiin ja sitä voidaan käyttää missä vain matematiikan osa-alueessa.

A simple calculation

A more advanced calculation

NÄE OPETUS METODOLOGIA KÄYTÄNNÖSSÄ

eMath Tekstikirjat

eMath tekstikirjat, eMath1 – eMath 10, kattavat kaikki osa-alueet lukiotason matematiikasta. Kirjat ovat rakennettu Suomen valtakunnallisen lukion matematiikan opetussuunnitelman mukaisesti, mutta sitä voidaan käyttää myös viittauksena muiden maiden opetussuunnitelmissa, sillä matematiikan lukiotason opetussuunnitelma on pitkälti samanlainen kaikkialla maailmassa. Kirjat ovat saatavilla kolmella eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kaikki kirjat käyttävät rakenteisia päättelyketjuja esittämään erilaisia matemaattisia argumentteja kuten todisteita, laskelmia, geometrisiä rakennelmia ja yleistä ongelman ratkontaa. Kirjat sisältävät paljon tehtäviä, jotka oppilaat voivat ratkaista suoraan kirjaan käyttäen eMath työkaluja eMathStudio:ssa. Lue lisää...