Pedagogiikka

FOUR FERRIES METHODOLOGIA

Yleiskuva

Rakenteiset päättelyketjut on menetelmä, jota käytetään matemaattisten väitteiden perusteluun tarkassa ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Jokaisen laskun askeleen välissä on paikka, johon voi perustella tehdyn laskun vaiheen oikeellisuuden. Formaattia voidaan käyttää monenlaisiin matemaattisiin argumentteihin kuten: laskelmiin, yhtälöiden ratkaisemiseen, ilmaisujen yksinkertaistamiseen, lausekkeiden todistamiseen, geometrisiin rakenteisiin ja niin edelleen. Rakenteisia päättelyketjuja voidaan käyttää minkä vain tasoisessa matematiikassa algebraa edeltävästä tasosta yliopistotasolle asti, tutkimuksiin ja sitä voidaan käyttää missä vain matematiikan osa-alueella.

Ongelmia matematiikan opetuksessa

Suurin ongelma matematiikan opetuksessa tänä päivänä on puuttuva palaute. Oppilaan tulisi oppia ja ymmärtää teoriaa, jota opettaja on esittänyt, ratkomalla tehtäviä kotona ja tunneilla. Myöhemmin opettaja näyttää oikean ratkaisun jokaiseen tehtävään. Oppilaan tehtävä on vertailla omaa vastaustaan opettajan vastaukseen, tarkistaa onko tehtävä oikein tai huomata virheet ja korjata ne. Kukaan ei yleensä katso oppilaan omaa ratkaisua. Oppilas siis harvoin saa suoraa palautetta omasta työstään. Parhaat oppilaat ymmärtävät teorian ja siirtyvät seuraavaan aihealueeseen. Monet eivät kuitenkaan ymmärrä mitä he tekivät väärin ja siksi jatkavat samojen virheiden tekemistä tulevissa tehtävissään. Virheet ja väärinymmärrykset kasaantuvat, kunnes oppilas antaa periksi, ajattelee olevansa lahjaton ja alkaa vihata matematiikkaa.

Miten rakenteiset päättelyketjut voivat auttaa

Rakenteiset päättelyketjut tekevät oppilaille helpommaksi seurata ja ymmärtää matematiikan opetusta ja opettajille selittää matemaattisia väittämiä. Se antaa oppilaille valmiin mallin, miten heidän tulisi rakentaa vastauksensa matemaattisiin ongelmiin. Yhtenäinen esitystapa tekee omien virheiden löytämisestä helppoa, sekä helpottaa opettajien mahdollisuutta seurata oppilaiden laskennallisia perusteluja. Rakenteisen päättelyketjun pystyy analysoimaan tietokoneella ja tarkistaa, että päättelyketju on järkeenkäypä, sekä jokaisen päättelyketjun askeleen matemaattisen oikeellisuuden. Tietokone pystyy siis antamaan nopeasti palautetta oppilaalle hänen laskunsa oikeellisuudesta ja tarvittaessa näyttämään laskun askeleet, jotka eivät ole matemaattisesti oikein.

Älä unohda logiikkaa

Matematiikka perustuu logiikkaan. Logiikkaa ei juurikaan opeteta yläkoulun tai lukion matematiikassa. Rakenteinen päättelyketju on suunniteltu näyttämään laskun looginen rakenne, joka rohkaisee käyttämään tarkkoja viittauksia ja päättelyä matemaattisissa laskelmissa.

Liity rakenteisia päättelyketjuja opetuksessaan käyttävien opettajien joukkoon

Teacher 1
Image is not available

Henna, lukion matematiikan opettaja

Olen huomannut sen olevan hyvä opetustyökalu, koska sen avulla voin kirjoittaa päättelyketjuja, joita oppilaani pystyvät seuraamaan. Sama toimii myös toisin päin ja pystyn seuraamaan oppilaideni työskentelyä paremmin.
28 AUG 2018

Photo by Dimitry Ratushny on Unsplash

Student 1
Image is not available

Nicolina, 18 vuotta

On kätevää kirjoittaa laskelmia tietokoneella ja eMathStudiota on helppo käyttää.
12 OCT 2018

Photo by Mimi Thian on Unsplash