Pedagogiikka

OPI OPETTAMAAN RAKENTEISTEN PÄÄTTELYKETJUJEN AVULLA

Tutoriaalit

Opi opettamaan rakenteisten päättelyketjujen avulla. Johdatus rakenteisiin päättelyketjuihin - opas auttaa sinua nopeasti pääsemään jyvälle siitä, mitä rakenteisilla päättelyketjuilla pyritään, miten ne toimivat käytännön opetuksessa, ja mikä on niistä saatava hyöty.

Four Ferries Publishing tarjoaa kaksi oppikirjaa rakenteisiin päättelyketjuihin liittyen. Näistä ensimmäisessä tutustutaan itse menetelmään ja käydään runsain esimerkein läpi miten menetelmää käytetään etenkin toisen asteen koulutuksessa. Toinen kirja on rakenteisten päättelyketjujen käsikirja, jossa käsitellään sekä itse menetelmää että sen logiikan perusteita. Molemmat kirjat on tarkoitettu matematiikan opettajille kaikilla koulutustasoilla.

Rakenteiset päättelyketjut-tutoriaali

Voit ladata oppaan omalle tietokoneelle PDF muodossa alla olevan linkin avulla. Voit myös suoraan selailla opasta linkin avulla. Opas on saatavilla eMathStudiossa ilmaiseksi.

Structured Derivations: Teaching Mathematical Reasoning in High school

Kirja sopii erityisesti niille matematiikan opettajille, jotka haluavat kokeilla rakenteisia päättelyketjuja käytännön opetuksessa. Kirjassa käydään läpi miten päättelyketjuja rakennetaan niin että  päättelyn rakenne on helposti nähtävissä ja helppo ymmärtää.

Teaching Mathematics in the Digital Age with Structured Derivations

Kirjassa käsitellään perusteellisemmin lukiomatematiikan loogisia perusteita, rakenteisten päättelyketjujen loogiikkaan pohjautuen. Kirjassa esitetään myös materiaalia, jota voidaan käyttää yliopistotasoisen matematiikan johdantokursseilla.

Osta painettu kirja:
amazon-logo_black

Osta painettu kirja: