Matematiikkaeditori

Näytä kaikki ratkaisusi vaiheet

KIRJOITA HELPOSTI

Matematiikan kirjoittamiseen tarkoitettu työkalu

Kirjoita luonnollisella kielellä

Suuri osa pikakomennoista löytyy näppäimistöstäsi

Komentoja on aina mahdollista valita myös matematiikkapaneelista

Lisää uusia rivejä helposti ja muokkaa ilmaisutapoja muodostaaksesi seuraavan askeleen laskelmissasi. Oppilaat tulevat haluamaan suorittaa laskelmansa useassa osassa.

Lopputulos on rakenteellinen, siisti ja selvä ilman, että sinun tarvitsee huolehtia asettelusta

Matematiikkaeditori auttaa ihmisiä, joilla on esimerkiksi loukkaantumisen tai sairauden takia kirjoittamis- tai puhevaikeuksia, jatkamaan matematiikan opintojaan normaalisti.

SANALLISIA ONGELMIA

Lisää kontekstia laskelmiisi

Suuri osa matematiikasta on ratkaistavan ongelman ymmärtämistä ja asiayhteyksien kuvailua. Asioita kuten kysymyksen ymmärtäminen, mitä tietoja tiedetään ja mitä tietoa pystytään löytämään teorioiden avulla. Vasta kun kaikki tämä on tehty, on aika siirtyä laskelmien mekaaniseen osuuteen. Matematiikkaeditori sallii yhteyksien kuvailuun tarkoitettuja elementtejä kuten:

  • Esittely (muuttujien ja funktioiden nimeäminen ja kuvailu)
  • Määritelmät (annetaan muuttujille ja funktioille arvot)
  • Oletukset (lisätään tiedetyt asiat ongelman tekstistä tai hyvin tunnetusta matemaattisesta teoriasta)
  • Päätelmät (kirjoitetaan päätelmiä, joita voidaan tehdä muitten listattujen asioiden seurauksena)
PUE SANOIKSI

Selitä tekemäsi vaiheet

Tärkeä osa matematiikkaa on selittäminen miksi jokin on sallittua ja mitkä tarkoitukset eri laskutoimituksen vaiheiden takana piilevät. Siksi jokaisen laskutoimituksen vaiheen välissä on riittävästi tilaa, jotta ne voidaan perustella kirjallisesti.