Missiomme

Parannamme matematiikan ymmärtämistä luomalla oppimiselle turvallisen ympäristön

Tarinamme

Kuvittele yrittäväsi päästä saarelta toiselle. Matkan varrella on neljä lauttaa. Neljännen lauttamatkan jälkeen huomaat, että saari, jolle olet saapunut ei ole se, minne tahdoit. Mitä tekisit seuraavaksi? Ajattelisitko, että olet huono matkustamaan lautoilla ja et ikinä enää matkustaisi sellaisella? Ei. Katsoisit taaksesi ja selvittäisit missä kohtaa kuljit väärin ja yrittäisit uudelleen.

Sama ideologia on matematiikan opetusmenetelmämme, rakenteiset päättelyketjut, taustalla. Yksilöllisen palautteen avulla se kehittää miten matemaattisia argumentteja perustellaan, jotta on helpompi nähdä argumentin rakenne ja ymmärtää siihen kuuluvat perustelut.

Se luo ympäristön, jossa oppii palautteen ja virheiden kautta. Matematiikan ei pitäisi olla joko onnistumista tai epäonnistumista vaan ymmärtämistä. Silloin kun opimme ymmärtämään sen, me olemme matematiikan ytimessä: parantamassa omaa kykyämme ajatella kriittisesti ja analyyttisesti, itsemme vuoksi.

Picture gallery

Pedagogiikka edellä

Kuinka otamme koulutuksen huomioon tuotteemme kehityksessä

List of issues
1. Asiantuntijat

Me olemme tiimi matemaatikkoja, opettajia ja tutkijoita. Asiantuntijamme ovat erikoistuneet didaktiikkaan, matematiikkaan sekä tietokonetieteistä tekoälyyn, tietojen analysointiin ja käyttäjien vuorovaikutukseen.

2. Tutkimus

Työkalumme perustuvat yli 20 vuoden tutkimukseen oppimisesta ja loogisesta päättelystä matematiikassa ja myös tutkimusta siitä, miten matematiikka saadaan toimivaan muotoon tietokonejärjestelmissä. Tutkimus- ja kehitystyön aikana eri vaiheissa seitsemän ylipistoa maailman eri puolilta ovat osallistuneet tutkimukseen yhteistyökumppaneina.

3. Kehitetty kouluissa

Työkalumme ovat kehitetty läheisessä yhteistyössä kokeiluluokkien ja opettajaverkoston kanssa varmistaaksemme, että työkalut ovat juuri sellaisia, joita opettajat ja oppilaat tarvitsevat päivittäisillä oppitunneilla.

4. Suomen lukion opetussuunnitelma

Kirjamme seuraavat suomalaista matematiikan opetussuunnitelmaa ja kirjoittajina ovat olleet suomalaiset, virolaiset ja ruotsalaiset opettajat. Sekä Suomi että Viro ovat vuosi vuoden perään parhaiten matematiikan opetuksessa menestyvien maiden joukossa. Tavoitteenamme on, että opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä, ohjelmistoja ja tietolähteitä, sekä harjaantuu mallintamaan käytännön ongelmatilanteita ja hyödyntämään erilaisia ratkaisustrategioita. Opiskelijan tulee myös ymmärtää, ettei ohjelmiston tuottama tulos yksinään riitä osoittamaan, todistamaan tai perustelemaan väitettä. Onnistunut palaute auttaa opiskelijaa huomaamaan vahvuutensa sekä sen, mitä ja miten tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää.

5. Teknologiaa oikeissa paikoissa

Teknologian tulisi auttaa opettajia, jotta he voisivat keskittyä opettamiseen. Me pyrimme automatisoimaan kaiken toistuvan työn ja visualisoimaan ongelmat, joita opettajat eivät normaalisti näe aikarajoitteiden takia. Teknologian tulisi myös tukea opiskelijoita ja antaa heille itsevarmuutta.

6. Kolmannen osapuolen vahvistus

Kaikki tekstikirjamme ovat vertaisarvioitu matematiikan opetuksen asiantuntijoiden toimesta.

Oppikirjojemme tekijät

Saara Mäkinen, B.Sc. in Mathematics, M.Sc in Educational Sciences

Kim Gustafsson, M.Sc. in Physics

Stefan Asikainen, M.Sc in Mathematics

Marie Linden-Slotte, M.Sc. in Mathematics, Minor in Physics & Pedagogy

Matti Hutri, B.Sc. in Mathematics

Antti Lempinen, M.Lic.in Engineering Physics and Mathematics

Joonatan Jalonen, M.Sc. in Mathematics

Ralph-Johan Back, Professor of Computer Science

Reviewers:

Mia Peltomäki, M.Sc. in Mathematics, Pedagogy

Tom Rydell, M.Sc. in Mathematics

Palkinnot

Tiimimme esittely

Slide

Me olemme vahva tiimi opettajia, matemaatikkoja ja ohjelmoijia ja olemme hyvin kokeneita käsittelemään suuren kokoluokan kehitysprojekteja ja kokeiluja. Me kuuntelemme asiakkaitamme ja myös opimme heiltä. Jos sinulta tulee meille jotain kysyttävää, niin ota meihin rohkeasti yhteyttä soittamalla tai sähköpostitse.

OTA YHTEYTTÄ:

info@fourferries.com
+358400912083

IDA RÖNNLUND

Toimitusjohtaja

BARBRO BACK

Talousjohtaja

RALPH BACK

Johtava asiantuntija

VIOREL PREOTEASA

Back-end kehittäjä

PETRI SALMELA

Front-end kehittäjä

PAULI URMAS

Myynti ja markkinointi

Yrityksen hallitus

Ralph-Johan Back, Chairman

Aarne Sipilä

Neuvonantajat

Pia Hardy, Stockholm, Sweden

Anna Mikhailova, Los Angeles, U.S.A

Fredrik Rönnlund, Turku, Finland

Tutkijatiimimme

Mukana olevat tutkimusyksiköt:

Turku Centre for Computer Science (TUCS) on Turun Yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimusyksikkö. TUCS tekee perustavaa ja soveltavaa tutkimusta tietojenkäsittelyn ja tietotekniikan parissa.

The Learning and Reasoning laboratory toimii osana Turku Centre for Computer Science (TUCS) yksikköä ja jäseniä on sekä Turun yliopistosta että Åbo Akademista. Laboratorio tutkii ja kehittää uusia työkaluja ja menetelmiä matematiikan ja ohjelmoinnin opetukseen. Kohderyhmänä ovat yläasteen-, lukion- ja aloittelevan tason yliopiston- ja ammattikorkeakoulun opiskelijat. Tutkimus on keskitetty neljään aiheeseen: a) matematiikan opetus rakenteisten päättelyketjujen avulla, b) muodollisten menetelmien opetus ohjelmoinnissa käyttäen muuttumattomuuteen perustuvaa ohjelmointia, c) valmennus järjestelmien kehitys ohjelmointikursseille ja d) käytännöllisten ohjelmointitaitojen kehitys Pythonia käyttäen.

Yhteistyössä

Tukijamme

6Aika Intelligent Learning Environments

Business Finland

European Union, Central Baltic INTERREG IVA

Finnpartnership

Svenska Kulturfonden

Historia

FourFerries perustettiin eMath ja ViRum projektien, sekä niihin johtavan tutkimustyön parissa toimineitten tutkijoiden toimesta. Vuosina 2011–2016 eMath projektia rahoitti EU ja Svenska Kulturfonden. Tavoitteena oli kokeilla rakenteisten päättelyketjujen lähestymistapaa lukioiden matematiikan opetuksessa ja rakentaa digitaalinen alusta matematiikan koulutusta varten. ViRum projekti 2014–2017 oli myös Svenska Kulturfondenin rahoittama. Tämän projektin tavoitteena oli kehittää digitaalinen alusta virtuaaliselle opetukselle.

Four Ferries yrityksen kaupalliset toimet alkoivat maaliskuussa 2017, kun tutkimusprojektit olivat päättyneet. Kohteenamme on ollut kääntää tutkimusprojekteissa tehdyistä prototyypeistä puoleensa vetävä kaupallinen tuote. Tästä on seurannut kokonaan uusi verkossa toimiva versio eMathStudio oppimisympäristö, merkittävä automaattitarkistimen vahvistus ja laajennus ja jatkuva käyttöliittymän ja helppokäyttöisyyden parantelu. Yhtiö on toiminut läheisessä yhteistyössä monien yläasteiden, lukioiden ja yliopistojen kanssa. Kokeilut heidän kanssaan ovat osoittautuneet erittäin hedelmällisiksi johtaen useisiin paranteluihin toimivuudessa, tukevuudessa ja käyttäjäystävällisyydessä.