Guider

Tutorial om strukturerade härledningar

Läs mer om strukturerade härledningar. Tutorialer finns i PDF-format, och kan läsas och laddas ner fritt från webbplatsen.

Structured Derivations: Teaching Mathematical Reasoning in High school

Den här boken är avsedd för matematiklärare som vill pröva metoden i praktiken i undervisningen. Den visar hur man strukturerar en matematisk härledning så att det blir enkelt att se argumentets övergripande struktur.

sd

 

Köp den i pappersformat:
amazon-logo_black

Läroböcker om strukturerade härledningar

Four Ferries Publishing erbjuder två läroböcker om strukturerade härledningar. Den första ger en övergripande beskrivning av metoden och förklarar med ett stort antal exempel hur man i praktiken använder metoden i utbildning på gymnasienivå. Den andra boken är en handbok om strukturerade härledningar som omfattar både metoden och dess logiska grund. Båda böckerna är avsedda för matematiklärare på alla nivåer av matematikutbildning för att hjälpa dem att göra sina förklaringar enklare att förstå och följa.

Teaching Mathematics in the Digital Age with Structured Derivations

Den här boken utvecklar den första boken med en mer noggrann behandling av logiken bakom gymnasietematiken och metodens logiska grund. Den går också vidare och presenterar material som är inriktat på inledande universitetsmatematik.

Teaching Mathematics in the Digital Age with Structured Derivations (2016)

 

Köp den i pappersformat: