Four Ferries

Digitalt lärande och undervisning

Four Ferries erbjuder

4f Studio

En komplett digital lärplattform med personliga anteckningsböcker, läroböcker och interaktiva kurser. Läs mera ...                                                 

4f Häftet

En personlig digital anteckningsbok med specialstöd för matematik. Fungerar på din egen dator. Kan användas i studentexamen.   Läs mera ...                  

eMath

En innovativ och effektiv digital lärmiljö för matematikundervisning i 4f Studio.
Läs mera ...                                                                                                              

4f Studio

En interaktiv lärmiljö med digitala anteckningsböcker, digitala läroböcker och digitala kurser. Arbeta offline, koppla upp dig för online när det behövs.  Läs mera ...4f Häftet

En personlig digital anteckningsbok för att skapa matematiskt innehåll: text med matematiska formler, funktionsgrafer, geometriska figurer, strukturerade härledningar, mm. Använd på din egen bärbara.   Läs mera ...

eMath läroböcker

En digital och interaktiv läroboksserie för matematik på gymnasienivån. Täcker alla standardkurser. Strukturerade härledningar med steg-för-steg förklaringar gör den matematiska argumentering lätt att följa med och förstå. Använd i 4f Studio eller ladda ner till iPad eller Android.  Läs mera ...eMath checkern

Låt datorn kontrollera dina beräkningar, härledningar och bevis. Kan användas i 4f Studio. Checkern markerar de svaga punkterna och potentiella problemen i dina matematiska argumenteringar.   Läs mera ...    

Översikt över Four Ferries produkter

Se alla Four Ferries produkter och hur de kan användas tillsammans.