Hem

Studera
Matematik lätt
Studera
Kontrollera
Skriv
Lär ut
Lär dig
4f Häftet nu i studentskrivningarna

Från och med våren 2019 kommer studentskrivningarna att ha gått fullständigt över till digitalt format. 4f Häfte är ett av verktygen som finns tillgångliga i Abitti systemet. Att övergå till att räkna matematik på datorn kan kännas svårt, men 4f verktygen är gjorda så att det skall bli lättare än att räkna med penna och papper.

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

4f-logo-80

Verktyg för digital matematik undervisning

4f Note

4fNotesOnline-image

Online editor för att skapa matematiskt innehåll.

4f Checker

4fChecker-image

Datorn kontrollerar din härledning steg för steg.

4f Studio

4fStudio-image

En komplett digital lärplattform för matematik

eMath

eMath-textbooks-image

En interaktiv läroboksserie för gymnasiets matematik.

Strukturerade härledningar

sd

Gör dina matematiska argument lätta att förstå.

4fNotesOnline-image4f Note

En online anteckningssida. Lämpar sig speciellt bra för matematiskt innehåll. Du kan skapa text med standard matematisk notation, funktionsgrafer, geometriska figurer, strukturerade härledningar, mm. Spara din sida på servern, och dela den med andra. Du kan kontrollera riktigheten av dina härledningar med 4f  Checker.  Läs mera..

 

4fChecker-image4f Checker

Låt datorn kontrollera dina beräkningar, härledningar och bevis. Kan användas i 4f Studio och 4f Note. Checkern markerar de svaga punkterna och potentiella problemen i dina matematiska argumenteringar. Pröva den, genom att registrera dig får du 20 gratis checkningar.  Läs mera ...  

4fStudio-image4f Studio

En interaktiv lärmiljö med digitala anteckningsböcker, digitala läroböcker och digitala kurser. Arbeta offline, koppla upp dig för online när det behövs. Lärare kan skapa eget kursmaterial och föreläsa kurser i 4f Studio.   Läs mera ...

eMath-textbooks-imageeMath läroböcker

En digital och interaktiv läroboksserie för matematik på gymnasienivån. Täcker alla standardkurser. Strukturerade härledningar med steg-för-steg förklaringar gör den matematiska argumentering lätt att följa med och förstå. Använd i 4f Studio eller ladda ner till iPad eller Android.  Läs mera ...

  sdtutorialfi Strukturerade härledningar

Ett nytt sätt att beskriva matematiska argument på ett lättförståeligt sätt. Gör det lättare för studeranden att följa med och förstå lärarens lösningar. Kan använda datorn för att kontrollera riktigheten av härledningarna. Strukturerade härledningar kan användas för alla slags matematiska argument: beräkningar, ekvationslösning, förenklingar, teorembevis. Fungerar på alla nivåer i matematik.  Läs mera....

 

 

 

 4f verktyg i studentexamen

4f Häfte är en app som innehåller alla 4f Studios matematikverktyg. Den ingår i den finska digitala studentexamens Abitti-omgivning  och kan användas för att lösa uppgifter i studentexamen. Videon beskriver hur du använder 4f Häftet i studentexamen.