Versionsnyheter 0.9.9

Nya egenskaper i appen

Häftet har nu en papperskorgsfunktion. Raderade element överförs till papperskorgen, där de antingen kan raderas permanent eller återinfogas i häftet. En guidad rundtur i 4f Studio, som presenterar funktionerna i huvudvyn, finns nu också tillgänglig.

Allmänna förbätrringar

Appen är nu mera pålitlig och lättare att använda tack vare buggfixar och förbättringar av användargränssnittet.

Versionsnyheter 0.9.7

Uppdateringar av appen

När läraren skapar nya kurser kan denne använda mallar som har planerats i portalen och tilldelats honom / henne. Detta mallval är synligt endast om det finns tillgängliga mallar. Den guidade turen är nu tillgänglig på svenska.

Allmänna förbätrringar

Appen är nu pålitligare och lättare att använda pga. buggfixar och förbättringar av användargränssnittet.

Versionsnyheter 0.9.6

Uppdateringar

Bilder kan nu klistras in från klippbordet med Ctrl+V på ett valt ”släppområde”. Det finns nu en guide som introducerar systemet. Tutorialen har översatts till engelska och svenska. Markerings- och kommentarssverktyget stöder nu genomstrykning av text.

Allmänna förbättringar

Appen är nu pålitligare och lättare att använda pga. buggfixar och förbättringar av användargränssnittet.

Versionsnyheter 0.9.5

App-uppdateringar

En hel sida kan nu kopieras genom att dra och släppa ”kopieringsikonen” bredvid titeln hos en sida i läsläge till en sida i editeringsläge. Den nya sidan läggs till som följande sida. För att skapa en länk till en sida eller ett sidelement, dra ”länkikonen” till ett ”släppområde”, t.ex. ett meddelande. En del förbättringar av häftestutorialen har genomförts.

Allmänna förbättringar

Appen är nu mera pålitlig och lättanvänd tack vare buggfixar och förbättringar i användargränssnittet.

Versionsnyheter 0.9.4

Användarinformation

Användaren kan uppdatera personuppgifter (namn, språkpreferens och epost-address). Uppdatering av epost-addressen kräver konfirmering via epost.

Applikationsuppdateringar

Det finns nu en tutorial för häftet (för närvarande enbart på finska).

Övriga förbättringar

Appen är nu mera pålitlig och lättare att använda tack vare buggfixar och förbättringar av användargränssnittet.

Versionsnyheter 0.9.3

Kursplaneringssystem i portalen

En skolansvarig kan skapa gemensamma kurser som ges av den egna skolan. En skolansvarig kan registrera sin skola som deltagande i en gemensam kurs given av en annan skola. Lärare i en gemensam kurs kan redigera en begränsad delmängd av kursens detaljer. Studerande kan förhandsanmäla sig till en gemensam kurs. Studerande kan också efterhandsanmäla sig till en kurs ifall kursen inte var fullbokad efter den första anmälningsfasen. En skolansvarig kan besluta att en kurs given av dennes skola inte kommer att hållas, ifall antalet anmälda deltagare inte är tillräckligt. En skolansvarig kan annulera en studerandes anmälan till en kurs, varpå användaren omedelbart notifieras per epost. En lärare eller skolansvarig kan skicka ett epostmeddelande till anmälda deltagare via portalen. Studerande informeras automatiskt per epost om de har fått plats på en kurs i slutet av kursplaneringscykeln.

Registrering

Det är nu möjligt att registrera sig some skolansvarig.

Uppdateringar i appen

Utskriftsfunktion för häften har tillkommit. Appen lägger automatiskt till hemuppgiftens nummer till dess titel. Övningsuppgifter kan nu ges genom dra-och-släpp. Nytt verktyg för teckenscheman. Bättre användargränssnitt, stöd för ”riktningar” hos funktioner m.h.a. derivatans tecken.

Allmänna förbättringar

Appen är nu pålitligare och lättare att använda tack vare buggfixar och förbättringar i användargränssnittet.

Versionsnyheter 0.9.1

Versionsnyheter 0.9.1

Användarbarhetsförbättringar i appen

Innehållet i ett häfte kan nu zoomas från 0.5 till 1.5 gånger normalstorlek. I flödet finns det nu en refresh-knapp som hämtar nya meddelanden från servern. När en matematikbok öppnas igen finns den senaste öppna sidan i minnet. Innehållsförteckningen skrollar nu automatiskt till den aktuella sidan.

Användarinformation

Huvudvyns "kugghjulsmeny" innehåller nu användarinformation.

Notifikationssystem

Användaren får nu en notifikation om att servicetiden är på väg att utgå. Genom att klicka på notifikationsknappen visas en användarinformationsruta, i vilken de utgående resurserna kan ses.

Allmänna förbättringar

Appen är nu pålitligare och lättare att använda pga. buggfixar och förbättringar av användargränssnittet.