4f-vihko

Muitiinpanosivu

Vihkosivu koostuu erilaisista sisältöelementeistä, joista voi rakentaa haluamansalaisen sivun. Elementtejä on helppo lisätä, järjestää, muokata ja poistaa. Suurin osa elementeistä on interaktiivisia, ja jotkut tarvitsevat toimiakseen verkkoyhteyden. Alla esittelemme sisältöelementit, joita vihkosivulla voi käyttää.

Teksti- ja kuvaelementit

Vihkosivuja voi luoda 4f Studiolla, 4f Notella tai 4f Notebookilla. Vihkosivulle voi lisätä tekstielementin, johon voi kirjoittaa ns. rikastettua tekstiä. Tekstiä voi muotoilla, linkittää, siitä voi tehdä listoja ja otsikoita sekä käyttää eri värisiä fontteja. Matemaattiset kaavat näytetään perinteistä matemaattista merkintätapaa käyttäen, ja niitä voi editoida siten, että kaava on kokoajan näkyvissä. Kuvaelementti puolestaan näyttää tietokoneelta liitetyn kuvan. Kuvan laatija, tekijänoikeudet, lähde ja muut kuvaan liittyvät huomiot on mahdollista tallentaa kuvaelementtiin.

text_image

screen-shot-2016-10-14-at-16-08-46

Ryhmittelytyökalut

Ryhmittelytyökaluilla sivun materiaalille voidaan luoda rakenne ja siihen voidaan tehdä korostuksia eri tavoin. Näin voidaan muotoilla sivun ulkoasua ja jäsennellä sivun rakennetta. Tekstin ryhmittelijällä voidaan tehdä miellyttävän näköisiä tekstilaatikoita tekstin, kuvien ja muun materiaalin ympärille, jolloin niille saadaan yhdenmukaiset käyttötuntumat. Taulukko­ryhmittelijä voi sisältää eri editoreilla luotuja elementtejä rinnakkain tai sisäkkäin, joten se on hyvin monipuolinen työkalu sivun rakennetta tehtäessä.

Tehtävien luonti

Tehtävien luomiseen tarkoitetuilla työkaluilla voi tehdä perinteisiä tehtäviä, joihin opiskelijat voivat kirjoittaa ratkaisut 4f-editoireita käyttäen. Opiskelijoilla on käytössä tekstin kirjoittamisen ja kuvien liittämisen lisäksi muutkin työkalut: ratkaisuun voi sisällyttää matemaattista tekstiä, upotettuja verkkosisältöjä sekä omia äänitteitä ja videoita. Voit tehdä erilaisia testejä, jotka antavat automaattisen palautteen. Ne voivat sisältää monivalinta-, lyhytvastaus- ja yhdistelytehtäviä.

screen-shot-2016-10-14-at-16-13-32

screen-shot-2016-10-14-at-16-25-13

Matemattinen teksti

Matematiikkatyökaluilla opiskelijat ja opettajat voivat luoda matemaattista tekstiä, jossa käytetään yleistä matemaattista merkintätapaa. Ratkaisut ja esimerkit voi kirjoittaa perinteisellä tavalla tai rakenteisia päättelyketjuja käyttäen. Matemaattiset symbolit syötetään joko valikon avulla tai LaTeX-komentoja käyttäen. Matematiikkatyökaluihin kuuluvat myös geometriatyökalu, funktiopiirturi sekä taulukkotyökalu matemaattisia taulukoita ja tilastollisia diagrammeja varten.

Ohjelmakoodityökalu

Koodieditorilla voi kirjoittaa ohjelmakoodeja valitsemallasi ohjelmointikielellä. Työkalu tukee oikean syntaksin kirjoittamista korostamalla siihen kuuluvat elementit.

screen-shot-2016-10-14-at-16-31-23

screen-shot-2016-10-14-at-16-34-06

Multimediatyökalut

Multimediatyökalut ovat helppokäyttöisiä työkaluja omien ääni- ja videoelementtien luomiseen ja niiden lisäämiseen sivulle. Äänitystyökalua voivat käyttää sekä opiskelija että opettaja esimerkiksi kieltenopiskelussa ja oikean ääntämyksen harjoittelussa. Videoita voi käyttää esimerkiksi kuvaamataidossa oikean maalaustekniikan näyttämiseen.

Verkkosisällön upottaminen

Voit liittää sivullesi mitä tahansa sisältöä verkosta. Verkkosisältö voi olla esimerkiksi Youtube-video, Google-kartta, Geogebra-editori, ääniraita, mallinnustyökaluja, animaatioita, simulaatiotyökaluja jne. Mikäli sisällöllä on oma upotuskoodinsa, sen voi upottaa myös 4f Note -sivulle.

embed